Erebetoon aan Charlotte Marchal

Een deel van de vele artistieke realistaties van Charlotte Marchal wil ik als erebetoon blijven tonen op de website.

Charlotte, geboren in Saint-Servais bij Namen 1955, is na een kortstondige ziekte overleden te Brussel op 19 maart 2012. Het was een bijzonder gedreven kunstenaar met een grote voorkeur voor de materies beton en metaal. Het monumentale in haar sculpturen was haar grote passie. Ze kwam vaak op bezoek in de galerie te Hasselt. Ook heb ik meermaals haar atelier bezocht in Maillen bij Namen. Enkele van haar realisaties op het Kadetjesplein en in de tuinen van het Stadsmus te Hasselt werden met veel aandacht bewonderd.

Haar groot project in de nieuwe woonwijk op C-Mine Genk heeft ze helaas niet meer kunnen realiseren. Charlotte was bezield met een uitzonderlijke artistieke gedrevenheid.

Ik blijf haar op een bijzondere manier gedenken…